Ja estan ací els espectacles de l’AMPA: Glòria Fuertes per als menuts i Matemàgia per als grans

Un any més l’AMPA vol oferir als xiquets i xiquetes del col·le, la possibilitat de disfrutar d’un espectacle especial sense eixir del centre. Este divendres 20 d’abril els i les alumnes d’ Infantil, 1r i 2n de Primària, gaudiran de l’espectacle “Merienda de cuentos” a càrrec d’Elisa Matallín. Un espectacle de contes, poemes i titelles amb música en directe on els xiquets i xiquetes podran gaudir amb la tendra poesia de Gloria Fuertes.

Cua i Pelines, l’aranya d’Espanya, la fada acaramelada, la rateta Tenta, el cargol col-col, la bruixa bombolla … Personatges extrets de la literatura de Gloria Fuertes cobraran vida en aquest divertit conte que comptarà amb els elements típics d’un espectacle de titelles: amagatalls, cops, persecucions i molta participació del públic.

El passe per a Infantil serà a les 11 i per a Primària a les 12.

Aquest any, a més a més, també hem planificat per al mes de maig un espectacle per als més grans. Tercer, quart, cinqué i sisé de primària podran assistir a un espectacle de “Matemagia”, on contarem amb el professor de l’IES Benlliure de València, Manolo Simón, que farà trucs de màgia a partir de les matemàtiques, operacions amb números i figures geomètriques, cartes i altres jocs.

Les sessions de Matemàgia tindran lloc el dimecres 16 de maig de vesprada i el dijous 17 de maig de matí.

Us seguirem informant


Ya están aquí los espectáculos del AMPA: Gloria Fuertes para los pequeños y Matemagia para los grandes

Un año más el AMPA quiere ofrecer a niños y niñas del cole, la posibilidad de disfrutar de un espectáculo especial sin salir del centro. Este viernes 20 de abril los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria, disfrutarán del espectáculo “Merienda de cuentos” a cargo de Elisa Matallín. Un espectáculo de cuentos, poemas y títeres con música en directo donde los niños y niñas podrán disfrutar con la tierna poesía de Gloria Fuertes.

Coleta y Pelines, la araña de España, el hada acaramelada, la ratoncita Tenta, el caracol col-col, la bruja burbuja…  Personajes extraidos de la literatura de Gloria Fuertes cobrarán vida en este divertido cuento que contará con los elementos típicos de un espectáculo de títeres: escondites, golpes, persecuciones y mucha participación del público.

El pase para Infantil será a las 11 y para Primaria a las 12.

Este año, además, también hemos planificado para el mes de mayo un espectáculo para los más mayores. Tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria podrán asistir a un espectáculo de “Matemagia”, en el que contaremos con el profesor del IES Benlliure de Valencia, Manolo Simón, que hará trucos de magia a partir de las matemáticas, operaciones con números y figuras geométricas, cartas y otros juegos.

Las sesiones de Matemagia tendrán lugar el miércoles 16 de mayo por la tarde y el jueves 17 de mayo de mañana.

Os seguiremos informando.

Anuncios
Publicado en Anuncios y Noticias, Talleres para la Comunidad | Etiquetado , | Deja un comentario

Preguntes i respostes sobre el projecte de jornada continua del Crist // Preguntas y respuestas sobre el proyecto de jornada continua del Crist

El passat 28 de març es va rebre l’aprovació per part de Consellería del projecte de jornada contínua que va presentar el col·le, per la qual cosa s’inicia la fase de consulta a les famílies sobre el canvi de jornada, tal com us explicàvem en aquesta entrada.

Açò significa que el 25 d’abril es procedirà a la votació del projecte de jornada escolar que ha sigut aprovat per Conselleria i que podeu trobar ací en la seua versió definitiva aprovada. En el projecte s’arreplega com s’organitzarà l’horari de l’escola, incloent les condicions en les quals estaran els nostres fills i filles a partir de les 14:00 hores, en cas d’aprovar-se la jornada contínua.

Des de la junta de l’AMPA s’ha decidit que com AMPA anem mantenir una posició neutral atès que entre les famílies associades es donen totes les opinions i preferències. Des d’aqueixa premissa és des de la qual us oferim les respostes a les preguntes que han arribat amb més freqüència a l’AMPA.

Les respostes a les preguntes que s’ofereixen a continuació no són cap tipus de declaració oficial. Són una interpretació de la documentació disponible, que s’ofereix amb la intenció d’ajudar a resoldre les qüestions que més preocupen a les mares i pares, segons les consultes que han arribat a l’AMPA. Tota la informació de la qual disposa l’AMPA respecte al projecte és la continguda en la documentació que s’ha publicat i que es resumeix en el projecte [ACÍ]. S’ha fet tot l’esforç possible per donar respostes clares i senzilles basades en aqueixa informació, al mateix temps que correctes i imparcials; però, per a evitar imprecisions i qualsevol tipus de subjectivitat en la interpretació, davant qualsevol dubte recomanem llegir la documentació original [ACÍ].

PREGUNTES FREQÜENTS SOBRE EL PROJECTE DEL CEIP EL CRIST

P1. Finalment, les extra escolars són gratuïtes o no?

El projecte garanteix, com era requerit en les instruccions de Conselleria, que a partir de les 15:30 hi haurà una sèrie d’activitats gratuïtes per a tots els xiquets i xiquetes que desitgen assistir a elles, tant si s’han quedat al menjador com si no.

En l’ordre de Conselleria també s’obri la possibilitat al fet que coexistisquen amb aquestes, altres extra escolars no gratuïtes a un preu màxim de 18€/mensuals. Com aquesta ordre va eixir molt damunt de la data límit de presentació del projecte a Conselleria, el projecte del CEIP El Crist no contempla de moment activitats no gratuïtes concretes.

P2. Quins monitors/as van a impartir les extra escolars gratuïtes?

Les activitats extraescolars gratuïtes seran impartides pels monitors del menjador, que rebran formació i materials per al seu correcte desenvolupament per part de la pròpia empresa. Les extra escolars, que poden consultar-se en el projecte, han sigut triades pel centre entre l’oferta presentada per l’empresa del menjador. Poden haver modificacions segons si es modifica l’oferta per part de l’empresa del menjador o si canviara la pròpia empresa del menjador.

P3. Llavors, qui paga les extraescolars “gratuïtes”?

Les extra escolars gratuïtes són finançades pel propi centre del seu remanent.

P4. Finalment, s’assegura el menjador per a tots els xiquets/as que necessiten quedar-se?

Encara que es deixa oberta la possibilitat d’allargar l’horari del menjador (Pág 23: “De 14:00 a 15:30 hores com a mínim: servei de menjador, en torns rodats.”) el que permetria fer ajustos, la veritat és que NO es pot assegurar el menjador per a tots els xiquets/as que es matriculen, de la mateixa manera que tampoc es pot assegurar en el cas de la jornada partida, on any rere any, el centre fa càbales perquè càpien tots.

P5. Llavors, respecte al tema del menjador, és el mateix una opció o una altra?

La diferència entre un cas i un altre és que mentre en la jornada partida (l’actual) el temps de menjador és de 2 hores i mitja, en el cas de la jornada partida, aquest temps s’acurta a 1 hora i mitja. A pesar que es fixa aquest com un temps mínim (pensem que com a molt es podria allargar una mitja hora) la veritat és que no està establit quant i com podria ampliar-se.

D’altra banda, encara que s’espera que el volum de comensals disminuïsca com ha passat en altres col·les, la major part dels xiquets i xiquetes que es queden a menjar en la nostra escola són d’infantil i primers cursos de primària que a més de necessitar més temps per a menjar, són els que solen donar-se menys de baixa del menjador.

Si voleu fer mes preguntes, feu-les als comentaris, intentarem resoldre-les.


El pasado 28 de marzo se recibió la aprobación por parte de Consellería del proyecto de jornada continua que presentó el cole, por lo que se inicia la fase de consulta a las familias sobre el cambio de jornada, tal y como os explicábamos en esta entrada.

Eso significa que el 25 de abril se procederá a la votación del proyecto de jornada escolar que ha sido aprobado por Conselleria y que podéis encontrar aquí en su versión definitiva aprobada. En el proyecto se recoge cómo se organizará el horario de la escuela, incluyendo las condiciones en las que estarán nuestros hijos e hijas a partir de las 14:00 horas, en caso de aprobarse la jornada continua.

Desde la junta del AMPA se ha decidido que como AMPA vamos mantener una posición neutral puesto que entre las familias asociadas se dan todas las opiniones y preferencias. Desde esa premisa es desde la que os ofrecemos las respuestas a las preguntas que han llegado con más frecuencia al AMPA.

Las respuestas a las preguntas que se ofrecen a continuación no son ningún tipo de declaración oficial. Son una interpretación de la documentación disponible, que se ofrece con la intención de ayudar a resolver las cuestiones que más preocupan a las madres y padres, según las consultas que han llegado al AMPA. Toda la información de la que dispone el AMPA respecto al proyecto es la contenida en la documentación que se ha publicado y que se resume en el proyecto [AQUÍ]. Se ha hecho todo el esfuerzo posible por dar respuestas claras y sencillas basadas en esa información, al mismo tiempo que correctas e imparciales; pero, para evitar imprecisiones y cualquier tipo de subjetividad en la interpretación, ante cualquier duda recomendamos leer la documentación original [AQUÍ].

PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL PROYECTO DEL CEIP EL CRIST

P1. Finalmente, ¿las extra escolares son gratuitas o no?

El proyecto garantiza, como era requerido en las instrucciones de Conselleria, que a partir de las 15:30 habrá una serie de actividades gratuitas para todos los niños y niñas que deseen asistir a ellas, tanto si se han quedado al comedor como si no.

En la orden de  Conselleria también se abre la posibilidad a que coexistan con éstas, otras extra escolares no gratuitas a un precio máximo de 18€/mensuales. Como esta orden salió muy encima de la fecha límite de presentación del proyecto a Conselleria, el proyecto del CEIP El Crist no contempla por el momento actividades no gratuitas concretas.

P2. ¿Qué monitores/as van a impartir las extra escolares gratuitas?

Las actividades extraescolares gratuitas serán impartidas por los monitores del comedor, que recibirán formación y materiales para su correcto desarrollo por parte de la propia empresa. Las extra escolares, que pueden consultarse en el proyecto, han sido elegidas por el centro entre la oferta presentada por la empresa del comedor. Pueden sufrir modificaciones según si se modifica la oferta por parte de la empresa del comedor o si cambiara la propia empresa del comedor.

P3. Entonces, ¿quien paga las extraescolares “gratuitas”?

Las extra escolares gratuitas son financiadas por el propio centro de su remanente.

P4. Finalmente, ¿se asegura el comedor para todos los niños/as que necesiten quedarse?

Aunque se deja abierta la posibilidad  de extender el horario del comedor (Pág 23: “De 14:00 a 15:30 hores com a mínim: servei de menjador, en torns rodats.”) lo que permitiría hacer ajustes, lo cierto es que NO se puede asegurar el comedor para todos los niños/as que se matriculen, del mismo modo que tampoco se puede asegurar en el caso de la jornada partida, donde año tras año, el centro hace cábalas para que quepan todos.

P5. Entonces, en cuanto al tema del comedor ¿es lo mismo una opción u otra?

La diferencia entre un caso y otro es que mientras en la jornada partida (la actual) el tiempo de comedor es de 2 horas y media, en el caso de la jornada partida, este tiempo se acorta a 1 hora y media. A pesar de que se fija éste como un tiempo mínimo (pensamos que como mucho se podría alargar una media hora) lo cierto es que no está establecido cuánto y cómo podría ampliarse.

Por otra parte, aunque se espera que el volumen de comensales disminuya como ha pasado en otros coles, la mayor parte de los niños y niñas que se quedan a comer  en nuestra escuela son de infantil y primeros cursos de primaria que además de necesitar más tiempo para comer, son los que suelen darse menos de baja del comedor.

 

Publicado en Anuncios y Noticias, Proyectos del centro | Etiquetado | 17 comentarios

Infantil canvia de cara gràcies a l’Ajuntament i la Diputació

L’ajuda de la Diputació de València a l’Ajuntament per a la millora de l’eficiència energètica del CEIP El Crist de Meliana comença a notar-se. Totes les finestres de l’edifici d’infantil ja estàn canviades i a més a més l’AJuntament ha aprofitat les vacances pasqüeres per a pintar-lo per fora. Mentrestant, continuen les obres del canvi de finestres en primària (es comença a treballar per la vesprada quan les classes acaben). Quan estiga llest també serà pintat per fora.

Aquestes actuacions es sumen a la pintura dels espais interiors de l’escola que es va fer el curs passat. Quan acabe ens van a deixar l’escola preciosa!

Publicado en Anuncios y Noticias | Etiquetado , | Deja un comentario

Reunió ordinaria AMPA març (28/03/2018)

INFORMACIÓN COMISIONES

1.  Comisión Comunicación

Proyecto de Jornada Continua

Consellería ha aprobado el proyecto de Jornada Continua, con unas enmiendas requeridas por Consellería respecto al que aprobó el Consell Escolar. Estas enmiendas tienen que ver con la formación a la comunidad educativa y definición del horario del autobús de Roca (hora fija de salida a las 17:00). La redacción definitiva del proyecto se pasará al próximo Consell Escolar.

Se subirá al blog la información actualizada para aclarar las dudas frecuentes

2. Comisión Jornadas y Fiesta Fin de curso

  •  Fiesta de fin de curso

Se proponen actividades y horarios para la fiesta: comenzar con la graduación a las 19:00; actividades nuevas (stacking cups, Sedajazz); organización de las mesas y sillas para la cena; posibilidad de vender tickets para controlar la asistencia – con valor de una bebida (se comprarían al bar del polideportivo).

  • Matemagia

Cristina ha hablado con dos personas respecto a talleres de “Matemagia” para este curso. El primero cobra 180€ por cada sesión de 1h30 más materiales. El segundo cobra 160€ por las dos sesiones. En esta oferta están incluidos los cursos de 5o y 6o de primaria; falta por confirmar la posibilidad de ampliarlo a otros cursos (harían falta 6 sesiones para toda primaria).

  • Charlas informativas sobre Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo

La dirección ha aprobado la propuesta de organizar charlas para padres y personal del colegio por parte de asociaciones dirigidas a necesidades educativas especiales (TDAH, síndrome de Asperger, Altas capacidades). Queda por acordar el calendario.

3. Comisión Movilidad

La comisión se reunirá el próximo lunes. El proyecto tiene tres pilares: familias, centro y Ayuntamiento. Para que sea viable, el AMPA solicitará formalmente al Ayuntamiento que lleve a cabo las tres actuaciones de mejora de seguridad vial que ya confirmaron que realizarían en una reunión anterior (aceras estrechas y pasos de peatones en calles concretas).

Se ha propuesto a la Dirección organizar una actividad en la Semana de las Ruedas (en mayo) orientada al proyecto de los caminos seguros (se concretará en la reunión del lunes).

INFORMACIONES VARIAS

 Consell Escolar Municipal (CEMEL)

En el Consell Escolar Municipal del pasado dia 26 de marzo se ha discutido la organización de unidades asignadas a los centros para los alumnos que entran nuevos con tres años. DEbido a un error en la asignación, el consell ha solicitado que se asignen 2 unidades al Crist, 2 al Mediterrani y 1 al Sagrado Corazón.

Ya ha venido aprobado por parte de Conselleria el plan Edificant al que se sumó el ayuntamiento de Meliana y que implica la remodelación del comedor y cocina, y el arreglo de la verja.

Concluye la reunión a las 23:00

Publicado en Anuncios y Noticias, Comisiones, Reuniones AMPA | Etiquetado , | 1 Comentario

Com està el tema de la jornada continua? // ¿Cómo está el tema de la jornada contínua?

El passat 1 de febrer el Consell Escolar va aprovar per 15 vots a favor, 1 en contra i 1 abstenció autoritzar que el col·legi va iniciar el procés de modificació de la jornada escolar a jornada contínua per al pròxim curs escolar 2018-2019. En aquest moment el projecte està sent revisat per Conselleria, que té de termini fins al 28 de març per respondre. Aquest és només el primer pas del procés.PODEU CONSULTAR EL PROJECTE PRESENTAT ACÍ

Calendari del procés de consulta a les famílies

Si la resposta de Conselleria és positiva, s’inicia la fase de consulta a les famílies segons el calendari de tot el procés, establert per la Resolució de 25 de gener de 2018 de la Direcció general de Política Educativa, que es mostra a la figura.

ALGUNS ASPECTES A TENIR EN COMPTE EN EL PROCÉS

Cal tenir en compte, que per a que la modificació de la jornada escolar per al pròxim curs s’implanti el curs vinent, cal que el 55% DEL CENS DE PARES I MARES VOTE A favor.
Per això és important la nostra participació en dos moments del procés:

  • En la comprovació del cens, la setmana del 11 al 15 d’abril, del cens per comprovar que s’està i que les dades són correctes, i així poder votar el dia 25. En el cens poden estar tant pares com mares.
  • En la participació en la votació. Tots dos progenitors o tutors poden votar. Les famílies monoparentals tenen dos vots.

Us seguirem informant.


El pasado 1 de febrero el Consejo Escolar aprobó por 15 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención autorizar que el colegio iniciara el proceso de modificación de la jornada escolar a jornada continua para el próximo curso escolar 2018-2019. En este momento el proyecto está siendo revisado por Conselleria, que tiene de plazo hasta el 28 de marzo para responder. Este es solo el primer paso del proceso.

PODEIS CONSULTAR EL PROYECTO PRESENTADO AQUI

Calendario del proceso de consulta a las familias

Si la respuesta de Conselleria es positiva, se inicia la fase de consulta a las famílias según el  calendario de todo el proceso, establecido por la  Resolución de 25 de enero de 2018 de la Dirección General de Política Educativa , que se muestra en la figura.

ALGUNOS ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN EL PROCESO

Hay que tener en cuenta, que para que la modificación de la  jornada escolar para el próximo curso se implante el curso próximo, es necesario que el 55% DEL CENSO DE PADRES Y MADRES VOTE A FAVOR. Por ello es importante nuestra participación en dos momentos del proceso:

  • En la comprobación del censo, la semana del 11 al 15 de abril, del censo para comprobar que se está y que los datos  son correctos, y así poder votar el día 25. En el censo pueden estar tanto padres como madres.
  • En la participación en la votación.  Ambos progenitores o tutores pueden votar. Las familias monoparentales tienen dos votos.

Os seguiremos informando.

 

Publicado en Anuncios y Noticias, Consejo Escolar, Proyectos del centro | Etiquetado | Deja un comentario