Tornem a l’escola!

Castellano

(Nota el contingut d’aquest post pot sufir modificacions segons canvie la situació. Avisarem convenientment quan aquestes es produisquen.)

Conselleria d’Educació ha publicat la web aulasegura, on podem trobar les respostes a moltes de les preguntes que ens fem sobre com es van a organitzar els centres i quines mesures de seguretat s’han establert.

Us detallem a continuació com es concreten algunes d’aquestes mesures al nostre centre seguint la mateixa estructura de la informació que a la web de Conselleria.

INDEX

 1. ÚS DE MASCARETES
 2. ORGANITZACIÓ DE LES AULES I LES ASSIGNATURES (Modificacions del 03/09/2020 en roig)
 3. INICI DE CURS, DESPLAÇAMENTS I ÚS DE ZONES COMUNES (Modificacions del 03/09/2020 en roig)
 4. NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU
 5. EXTRAESCOLARS I MATINERA (Modificacions del 03/09/2020 en roig)
 6. PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CASOS DE COVID-19

1.ÚS DE MASCARETES

Les indicacions es poden trobar a la web de Conselleria aulasegura. Recordar-vos que la mascareta és obligatòria per a l’alumnat a partir de 6 anys als espais comuns i a les aules.

Tornar a l’INDEX

2.ORGANITZACIÓ DE LES AULES I LES ASSIGNATURES

#index(abre en una nueva pestaña)

 1. Com s’organitza l’alumnat a les aules?

Des d’Infantil fins a 2n de Primària l’alumnat s’organitza en grups de convivència estable. Per a facilitar la identificació d’aquestos grup bombolla tant per part dels mestres i monitors com per part del mateix alumnat, l’AMPA ha comprat uns jupetins de colors identificatius de cada classe. Es donaran a l’alumna el primer dia de classe.

En la resta de cursos de Primària l’alumnat es manté al seu grup mantenint la distància de seguretat de metre i mig entre alumnes dins de l’aula i a tots els espais comuns.

Es mantenen els grups del curs passat que, amb les noves matrícules queden com segueix:

GRUPnGRUPn
INFANTIL 3 ANYS A213r PRIMÀRIA A22
INFANTIL 3 ANYS B203r PRIMÀRIA B22
  3r PRIMÀRIA C21
    
INFANTIL 4 ANYS A134t PRIMÀRIA A24
INFANTIL 4 ANYS B204t PRIMÀRIA B25
INFANTIL 4 ANYS C19  
    
INFANTIL 5 ANYS A215é PRIMÀRIA A25
INFANTIL 5 ANYS B215é PRIMÀRIA B25
  5é PRIMÀRIA C23
    
1r PRIMÀRIA A236é PRIMÀRIA A24
1r PRIMÀRIA B226é PRIMÀRIA B23
  6é PRIMÀRIA C23
2on PRIMÀRIA A25  
2on PRIMÀRIA B24  
2on PRIMÀRIA C22  

Amb caracter general es mantenen les mateixes tutores o tutors que el curs passat sempre que continuen en el centre. El personal interí normalment canvia de centre.

Com han hagut matricules noves a 4 anys s’ha hagut de desdoblar les classes de 4 anys (3 anys al curs 2019-2020) que estaven més carregades.

2. Com es relacionen les famílies amb el centre?

Tal i com s’indica a la web aulasegura, la comunicació es realitza de manera preferent mitjançant l’aplicació Web família, per telèfon, correu electrònic, missatges o correu ordinari.

Mes preguntes sobre ORGANITZACIÓ DE LES AULES I LES ASSIGNATURES a la web aulasegura.

Tornar a l’INDEX

3. INICI DE CURS, DESPLAÇAMENTS I ÚS DE ZONES COMUNES

1. Quan comença el curs?

Per a facilitar l’adaptació de l’alumnat a les noves mesures de seguretat es farà un inici de curs de manera escalonada per nivells:

2. Com es fa l’entrada i eixida del centre?

Cada grup tindrà zones d’entrada i eixida al recinte educatiu diferenciades com podeu veure a la imatge. Els tutors i tutores estaràn presents en cada zona per a rebre el seu grup.

S’han programat entrades escalonades a l’escola per tal d’evitar aglomeracions dins del edifici a l’hora d’accedir a les classes de la següent manera:

SETEMBREi JUNY
Hora d’entradaInfantilPrimàriaHora d’eixida
(sense menjador)
Hora d’eixida (amb menjador)
8:555 anys 1er cicle (1er i 2on)12:5514:50
9:004 anys2on cicle (3er i 4t )13:0014:55
9:053 anys3er cicle (5è i 6è)13:0515:00

Tots els alumnes que fan les fileres al poliesportiu entraràn (sols els alumnes) per la porta de la pista coberta en C/Calvari. Els de tercer cicle anirán a la filera per la part de la piscina. La porta i el párquing al costat del carrer de pilota romandran tancats per organització interna del Dept d’esports. Es prega a les famílies que acudisquen puntuals a la seva hora i a la seva zona i no formar aglomeracions a les zones d’entrada. LES FAMÍLIES NO PODRAN ENTRAR AL PATI NI AL POLIESPORTIU. No es podrà entrar al pati. Si s’arriba amb retard caldrà acudir a la zona corresponent.

Es recomana anar caminant o en bicicleta. Per a facilitar les mesures de seguretat, la ciculació general pel carrer travessera del Calvari estarà tancada en els horaris d’entrada-eixida. A l’imatge podeu veure unes recomanacions d’itineraris per tal d’evitar creuaments innecessaris amb altres grups o persones.

Per tal d’evitar creuments no controlats de persones dins del recinte educatiu, els germans que estiguen en diferents cicles tant de primària com infantil entraràn i eixiràn cadascu per la seva zona. El mestre o mestra que estiga en el germà major esperarà a que els pares donen la volta i arriben a arreplegar-lo.

3. Com s’organitza el transport escolar?

El transport escolar manté el mateix horari i les mateixes rutes que fins ara. L’alumnat s’haurà de desinfectar les mans amb hidrogel, que té a la seua disposició abans de pujar i de baixar del vehicle. És obligatori l’ús de mascareta per a l’alumnat a partir de 6 anys. Cada alumne que l’utilitze té un seient assignat per a tot el curs.

Els alumnes que venen amb el transport escolar seran els únics autoritzats a creuar pel pati d’infantil i el pati de primaria per arribar a la seva filera.

4. Com s’organitza el servei de menjador escolar?

Per a donar cabuda als casi 400 alumnes que s’han matriculat al menjador, es farà ús a l’hora de dinar tant del menjador, com de l’escola matinera i de la biblioteca.

Els alumnes d’infantil que es queden al menjador eixiràn a las 12:00 per a dinar i flexibilitzar l’horari de menjador. Els que no es queden eixiràn a la seva hora.

Mesures de seguretat establertes: Hi ha circuits d’entrada i eixida del menjador senyalats. Abans i després de dinar l’alumnat es llava les mans amb aigua i sabó. No es comparteixen ni els aliments, ni les begudes, ni els utensilis. Es manté la distància de seguretat d’1,5 metres entre alumnes. En el cas dels grups de convivència estable, no es manté la distància de seguretat entre l’alumnat del mateix grup, però sí entre grups de convivència estable que estaràn separats per mampares.

Al pati del menjador es mantindran els espais establerts en l’organització del pati.

5. Com s’organitza el pati?

Els grups d’alumnes tenen horaris escalonats per a eixir i retornar a l’aula i mantindre les distàncies de seguretat baixar al pati i l’escala. Hi ha patis diferenciats per a cada cicle i senyalització per a cada grup bombolla. S’ha reforçat la vigilància a l’hora del pati per a garantir l’atenció adequada a l’alumnat.

Mes preguntes sobre ÚS DE ZONES COMUNES I DESPLAÇAMENTS a la web aulasegura.

Tornar a l’INDEX

4. NETEJA I DESINFECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU

1. Es desinfectaran les zones de jocs infantils al pati?

Com que les zones de joc estan accesibles a diversos grups bombolla, s’està analitzant la possibilitat de fer torns per a que els diferents grups bombolla puguen utilitzar-los per dies i així evitar contagis. Es realitzarà la neteja i desinfecció de les zones de jocs infantils al pati almenys una vegada al dia.

Mes preguntes sobre NETEJA I DESENFECCIÓ DEL CENTRE EDUCATIU a la web aulasegura.

Tornar a l’INDEX

5. EXTRAESCOLARS I MATINERA

Com s’organitzen les activitats extraescolars i complementàries (Escola Matinera i activitats al centre i fora del centre)?

Matinera/vespertina

Dimarts us informàvem que no anava a ser possible tindre la matinera ni la vespertina perquè era el que sabíem en eixe moment. Malgrat això, des del mateix dimarts estàvem treballant per a veure si hi havia cap possibilitat de poder fer-la, ja que com a pares i mares que som, sabem bé que és una necessitat.

Després de vàries reunions amb distintes parts, el centre s’ha mostrat disposat a buscar una solució i ha acceptat que el menjador es gaste com a matinera. Òbviament, aquesta solució només es pot implantar considerant unes condicions especials per a no posar en risc la resta del protocol implantat pel centre, ja que aquest espai serà un espai en el que conviuran – encara que distanciats- alumnat de totes les aules, cosa que no passarà en cap altra activitat del centre.

– El menjador es deixarà higienitzat per a poder ser utilitzat a migdia, la qual cosa afectarà al cost de la matinera.

– Es seguirà estrictament el protocol del centre: cada alumne tindrà un lloc asignat que respectarà les distàncies de seguretat, i haurà de portar el material propi per entretindre’s: llibre per a llegir, pintures per a dibuixar… ja que no es podrà compartir material.

– No es servirà desdejuni als alumnes, i tampoc es permetrà que es consumisca dins del recinte si el porten de casa.

– No es podran anar dies solts, perquè és necessari saber la ràtio monitor/alumne des del principi, ja que depenent del nombre d’alumnes seran necessaris més o menys monitors.

– Per a controlar que es complisquen les distàncies s’incrementarà el nombre de monitores (1 per 10 alumnes) que controlen aquestes distàncies. Al fer ús tant de la matinera com del menjador el nombre mínim de monitores ha de ser de 2

Tenint en compte aquestes condicions, i pel cost addicional que suposa l’increment de monitores i les tasques d’higienització addicionals, per a oferir aquest servei segons el nombre d’alumnes que estiguen interessats, caldrà repartir el cost que suposa la matinera «habitual» més l’increment de monitores i tasques de higienització:

Nº xiquets/esPreu mensual per xiquet
(no hi ha descomptes per germans)
20 o més75 €
15-1990 €
10 (Mínim )-14150 €

El càlcul s’ha fet mantenint les mateixes condicions que l’any passat, incrementant el temps de neteja i l’asignació d’una monitora adicional a partir de 20 alumnes. SERUNION no guanya diners amb la matinera, tampoc perd, pero no es el seu negoci.

Per a evitar discusions infructuoses us posem ací el càlcul:

Curs 2019-20Curs 2020-21
Ocupació habitual+- 30 xiquets
inclosos els ocasionals
Monitores2
(fins a 20 infants)
Després una més per cada 10 xiquets
Monitores 2Cost de les monitores1500 (750 c.u.) incloent temps adicional de neteja
Cost de les monitores1350 euros (675 c.u.) incloses despeses de SS, etc.Nº màxim xiquets per a 2 monitores20
Preu per xiquet1350/30=45 €Preu per xiquet1500/20=75 €

Per a saber quin és el interés real una vegada concretades les condicions, necessitaríem que complimentàreu aquest formulari abans de diumenge (per favor, ompliu una resposta diferent per cada germà o germana, ja que hem de saber el nombre d’alumnes):

https://forms.gle/pibgLf2bdY4DxQoP7

Si hi ha suficient gent interessada en el servei, aquest començaria a prestar-se a finals de setembre-principis d’octubre. De moment no es planteja vespertina.

Hem de tindre en compte que estem vivint una situació extraordinària i complicada, que ens imposa moltes limitacions i fa difícil tindre fins i tot algunes de les coses més essencials. Per tant, necessitem la col·laboració de tots i totes: pares, mares, xiquets i xiquetes; és necessària la màxima comprensió i respecte pels professionals que estan treballant per a què puguem tindre un curs segur, de profit i tranquil per als nostres fills i filles.

Extraescolars

Donada la estructuració dels torns de menjador i els espais utilitzats, les extraescolars de migdia son inviables.

En quant a les extraescolars de vesprada, no es van a oferir ja que des de l’AMPA no podem assegurar directament que es mantenen els protocols de seguretat en les diferents extraescolars.

Tornar a l’INDEX

6. PREVENCIÓ I GESTIÓ DELS CASOS DE COVID-19

1. Què fer abans d’anar al cole?

Verificar diàriament l’estat de salut de l’alumne comprovant que no té una temperatura per damunt de 37,5 °C ni altres simptomatologies que puguen estar associades a la COVID-19 (tos, malestar, congestió nasal, diarrea, vòmits…). En cas de presentar algun d’aquests símptomes, no s’ha d’anar al centre educatiu i cal contactar amb el centre de salut de referència.

El procediment d’actuació si es detecten casos podeu llegir-ho a aulasegura. El cole ha reservat l’aula de convivència a la planta baixa com a espai COVID-19 del centre, on esperaran acompanyats els alumnes afectats, fins que un familiar el vaja a buscar.

Tornar a l’INDEX

Esta entrada fue publicada en Anuncios y Noticias. Guarda el enlace permanente.

7 respuestas a Tornem a l’escola!

 1. Mònica dijo:

  Accés a l’escola per la porta del Poliesportiu. _ Hola, cada dia a l’eixida d’escola hi ha aglomeracions de pares a la porta del Poliesportiu. Per poder fer distància ens toca baixar de la vorera i la policia ens crida l’atenció si travessem el carrer per on no toca. Per què no tallen el carrer? Al col·legi de les monges tallen el carrer des d’abans de la pandèmia. A partir d’octubre l’eixida a la vesprada serà encara més caòtic. Per què no es pinten a terra fletxes marcant el camí d’anar i tornar fins a l’accés en les i mediacions de les instal·lacions?

 2. ampablog dijo:

  Estimadas Ana y Paqui,
  Gracias por vuestros comentarios. La verdad es que en el problema de la matinera hay muchos factores que equillibrar y no es fácil resolverlos todos a la vez.
  El primero que se resolvió fue el del espacio, que era insuficiente para poder organizarla y finalmente se acordó con el colegio las condiciones en las que se podría disponer del menjador para no “abrir un agujero” en el protocolo de distanciamiento que se hace durante la jornada escolar por la convivencia de varios niños de diferentes aulas en un espacio. Esta convivencia de varios grupos mezclados, aunque estén separados, solo se daría en la matinera y la dirección del centro sopeso mucho el impacto que la necesidad de conciliación de unas 20 familias pudiera tener en las casi 400 familias que conforman el centro si hubiera un brote que obligara a cerrar el centro. Como responsable del colegio, esa era una reflexión importante y finalmente cedió los espacios.
  En lo relativo al cambio de empresa, no parece viable tener dos empresas que se tuvieran que coordinar entre ellas y con el colegio, para prestar los servicios por separado en los mismos espacios, dadas las estrictas condiciones de uso e higienización de los mismos que se han de prestar, y los conflictos de responsabilidades que podrían darse. Esto podría “abrir otro agujero” en el protocolo y no sería aceptado.
  Efectivamente los precios que salieron en una primera aproximación son muy elevados, cierto, pero preferimos hacer un cálculo de como saldría en las condiciones actuales para que os pudierais hacer una idea antes de responder al cuestionario que pasamos.
  En el Mediterrani de momento que sepamos, y estamos en contacto con ellos, la dirección aún está pensando si autoriza o no la matinera, y tampoco han facilitado una aproximación de cual podría ser el coste para las familias. En el Sagrado Corazón la matinera la organiza el propio cole con lo cual probablemente no es comparable.
  En resumen, en la situación en la que nos encontramos y con el curso ya empezado no es viable plantear un cambio de empresa. En todo caso, contamos con vosotras como usuarias directas para valorarlo y estudiarlo para el curso que viene.

  • jaume dijo:

   Muchas gracias por la información.

   Yo soy padre y a mí no me salen las cuentas.

   El año pasado el horario de la matinera era de 7:30 a 9:00 con dos monitores (es decir, una hora y media de trabajo). Además se incluía el desayuno.

   El coste del bono mensual era de 40 euros por un niño y 60 euros por dos.

   Este año para estas cantidades están pidiendo 150 euros para un niño y 300 euros para dos niños.

   ¿El tener que dedicar más tiempo a la limpieza después de que se vayan los niños a clase junto con el coste de los productos de limpieza justifican este sobrecoste? Hablamos de que en el primer caso supone un sobrecoste de 110 euros y en el segundo de 240 euros.

   Haciendo un calculo rápido si las dos monitores dedicasen 1 hora y media a la limpieza de los espacios que se han usado el coste de la matinera debería ser poco más del doble de coste. Pero es que hablamos de multiplicar por 3,75 en el primer caso y de multiplicar por 5 en el segundo.

   En el caso más favorable según la tabla (75 euros por niño) hablamos también de un sobrecoste difícilmente aceptable (35 euros en el primer caso y 90 en el segundo)

   De verdad, hay algo que o bien no estáis explicando bien o no cuadra, con lo que os ruego que lo expliquéis un poco mejor ya que a muchos padres no nos cuadran estos precios y eso que le estamos dando mil vueltas en grupos de WhatsApp.

   Y lo siento, pero son sangrantes estos precios teniendo en cuenta que como podrás intuir todos tenemos familiares y amigos en otros coles en Valencia y pueblos y en la gran mayoría de coles no ha pasado ésto sino todo lo contrario: hay matinera, vespradera, extraescolares…

   Si el colegio decide que no quiere que haya matinera que lo diga y punto. Pero que el ampa acepte estos precios tan exagerados… o es que quizás no os habéis explicado bien.

   Respecto a cambiar de empresa si la actual se enroca en estos precios no veo el problema de coordinación. La normativa Codiv para los centros es muy específica y hay muchas empresas que seguro que se quieren meter. Si ésto es cosa del ampa y no del cole (ya que no es el comedor) no habría problema en pedir presupuestos a las decenas de grandes empresas que ofrecen estos servicios en la provincia.

   Porque parece altamente sospechoso una subida de este calibre en los precios y que nadie proteste o se plantee un cambio (en el cole de mis sobrinos por ejemplo el menjador lo lleva una empresa y la matinera, la vespradera y las extraescolares es otra empresa y no han tenido ningún problema nunca y no han cambiado este año con el covid)

   • ampablog dijo:

    Hola Jaume,
    Solo puedo deciros que estamos trabajando desde el mismo momento que colgamos ese post para mejorar sustancialmente las condiciones de la matinera, ya que los precios -desde luego- nos parecen exorbitantes.
    Esperamos poder informaros de novedades durante esta semana.
    SAludos. Cristina

 3. Paqui dijo:

  Com diu Ana, per què l’Ampa no contracta una altra empresa? Podem tocar al Mediterrani o a les monjetes per a preguntar per la empresa de matinera.
  Els preus son indignants.
  Jo aniria a l’inspecció. Es indignant.

 4. Ana dijo:

  ¿Y por qué no se llama a otra empresa para el servicio de la matinera y vespradera?

  Ya que lo contrata el Ampa y no el colegio es muy fácil llamar a otra empresa y que se ponga. Quitamos a los que están ahora que ya eran mucho más caros el año pasado que en otros coles y a funcionar.

  Las excusas de 1500 euros y seguridad social sin dar recibos ni querer cobrar por banco son muy pésimas.

  En el Mediterrani y en las monjas son mucho más baratos. Y en realidad en casi cualquiera.

  Somos un colegio público y no podemos pagar esos precios. Necesitamos trabajar y con lo que cobramos no nos llega para pagar. Y no podemos elegir entre colegio o nuestro trabajo.

  • Julio dijo:

   En el Mediterrani parece ser que no hay matinera este año, contratar otra empresa puede que entrara en incongruencia con la empresa ya instalada en el colegio, eso si a estas alturas se encuentra y que pueda dar servicio. Las personas que intentan hacer que el Ampa este presente en el colegio, hacen verdaderos malabarismos para que medianamente funcione esta, dada la situación que nos rodea, aun se complica todo mas, pero de verdad quien disponga de tiempo, ganas, voluntad, de solucionar y aportar ideas con el arduo trabajo que lleva, adelante que estoy seguro que encuentra apoyo. Es mi opinión como usuario del Ampa.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s