Esmenes de l’AMPA al projecte de jornada contínua//Modificaciones de la AMPA al proyecto de jornada continua

Us adjuntem les modificacions al projecte que hem remés a l’escola (el divendres a últim hora) per tal que puguen considerar si les inclouen al document definitiu que es sotmetrà a votació al Consell Escolar el pròxim dijous 1 de febrer.

Les modificacions són el resultat del debat que tinguérem dijous en la reunió de l’AMPA, així com dels comentaris que s’han fet al bloc i afecten bàsicament a tres punts del projecte:

1-. Respecte al punt 4. HORARI GENERAL DEL CENTRE: Faltaria incloure com seria l’horari de juny i setembre, ja que segons està expressat ara, el menjador sembla que acabaria aquests mesos a les 14:30, i no a les 15:30.

2-. Respecte al punt 7.2.PLANIFICACIÓ DE LES ACTIVITATS.

 • Hi ha una errada, a l’article 6 de la ordre 25/2016 on falta el final. Falta afegir «per a les activitats lectives” si no, no es compren perquè la ràtio de les extraescolars és de 20-25 infants. Article complet: «La ràtio entre alumnat i monitor per a les activitats no lectives s’ajustarà al tipus d’activitat i en cap cas serà superior a la ràtio establerta amb caràcter general per a les activitats lectives
 • Al projecte presentat pel centre es planteja que «L’alumnat que assisteix a les activitats extraescolars de l’escola estarà distribuït en diferents grups». En la reunió de l’AMPA es va considerar proposar que els grups foren més o menys igualats per edat o cicles tal i com estava reflectit en el projecte l’any passat i modificar la redacció per «L’alumnat que assisteix a les activitats extraescolars de l’escola estarà distribuït en diferents grups, atenent a l’edat i a l’etapa educativa«. La nostra experiència en l’organització d’activitats extraescolars, ens diu que aquestes activitats funcionen millor amb grups d’edat semblant sobre tot quan els grups són de 20 infants. Si des del centre es considera millor la barreja d’edats per algun motiu, estaria bé que constés aquest motiu en el projecte.
 • Tal i com indica l’article 7 de Ordre 25/2016 de 13 de juny, és necessari explicitar qui finança les activitats «gratuïtes» i no consta en cap lloc. Ja que les activitats les va a finançar el centre, es proposa modificar «Les activitats presentades es desenvoluparan de dilluns a divendres en dies fixes» per «Les activitats presentades seran finançades pel centre i es desenvoluparan de dilluns a divendres en dies fixes».

3-. Respecte al punt PLANIFICACIÓ DE SERVEIS COMPLEMENTARIS DE MENJADOR I TRANSPORT:

Tant a l’AMPA com als comentaris de la web hi ha una gran preocupació en què no hi haja temps i/o espai suficient en el menjador de la jornada contínua per acomodar totes les sol·licituds de menjador ja que, segons la normativa, l’horari del menjador passaria a ser de 14:00 h a 15:30. És a dir sols 1 hora i mitja en comptes de les 2 hores i mitja actuals.

Si finalment hi haguera que baremar perquè no hi ha temps o espai suficient per acomodar totes les matrícules en 1 hora i mitja de menjador,  seria una situació infinitament pitjor que la que tenim actualment ja que xiquets i xiquetes amb matrícula quedarien fora del menjador. En la reunió de l’AMPA es va decidir que el vot que té l’AMPA en el Consell (sols 1 vot) fora en contra de la proposta si la situació del menjador no quedava clarament resolta en el projecte de manera que no s’arribés en cap cas a la baremació:

 • Bé perquè es fa un sondeig real i rigorós de les necessitats de menjador de les famílies en cas de jornada contínua i en cas d’impossibilitat d’atendre els comensals es deixa caure el projecte,
 • Bé perquè es concreten alternatives clares i realitzables d’acomodació dels infants en cas de necessitat
 • Bé per altres alternatives que pogueren sorgir, però que han d’explicitar-se en el projecte

La voluntat de l’AMPA és que la decisió de si l’escola passa a jornada contínua o no, siga decidit per la votació de les famílies, però la situació del menjador, que sempre és un tema molt important i molt més quan estem parlant de la conciliació familiar, pensem que deu quedar clarament resolta sense que cap dubte per a les famílies

Us seguirem informant.

PROJECTE MODIFICAT PER L’AMPA/PROJECTO MODIFICADO POR LA AMPA (solo en valenciano)


Os adjuntamos las modificaciones al proyecto que hemos remitido en la escuela (viernes a última hora) para que puedan considerar si las incluyen en el documento definitivo que se someterá a votación al Consejo Escolar el próximo jueves 1 de febrero.

Las modificaciones son el resultado del debate que tuvimos jueves en la reunión de la AMPA, así como de los comentarios que se han hecho al bloque y afectan básicamente a tres puntos del proyecto:

1-. Respecto al punto 4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO: Faltaría incluir cómo sería el horario de junio y septiembre, puesto que según está expresado ahora, el comedor parece que acabaría estos meses a las 14:30, y no a las 15:30.

2-. Respecto al punto 7.2.PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES.

 • Hay un error, al artículo 6 de la orden 25/2016 donde falta el final. Falta añadir «para las actividades lectivas” si no, no se compran porque la ratio de las extraescolares es de 20-25 niños. Artículo completo: «La ratio entre alumnado y monitor para las actividades no lectivas se ajustará al tipo de actividad y en ningún caso será superior a la ratio establecida a todos los efectos para las actividades lectivas
 • Al proyecto presentado por el centro se plantea que «El alumnado que asiste a las actividades extraescolares de la escuela estará distribuido en diferentes grupos». En la reunión de la AMPA se consideró proponer que los grupos serían más o menos igualados por edad o ciclos tal y como estaba reflejado en el proyecto el año pasado y modificar la redacción por «El alumnado que asiste a las actividades extraescolares de la escuela estará distribuido en diferentes grupos, atendiendo a la edad y a la etapa educativa«. Nuestra experiencia en la organización de actividades extraescolares, nos dice que estas actividades funcionan mejor con grupos de edad parecida sobre todo cuando los grupos son de 20 niños. Si desde el centro se considera mejor la mezcla de edades por algún motivo, estaría bien que constara este motivo en el proyecto.
 • Tal y como indica el artículo 7 de Orden 25/2016 de 13 de junio, es necesario explicitar quién financia las actividades «gratuitas» y no consta en ningún lugar. Puesto que las actividades las va a financiar el centro, se propone modificar «Las actividades presentadas se desarrollarán de lunes a viernes en días fijas» por «Las actividades presentadas serán financiadas por el centro y se desarrollarán de lunes a viernes en días fijas».

3-. Respecto al punto PLANIFICACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE COMEDOR Y TRANSPORTE:

Tanto al AMPA cómo a los comentarios de la web hay una gran preocupación en que no haya tiempo y/o espacio suficiente en el comedor de la jornada continua para acomodar todas las solicitudes de comedor puesto que, según la normativa, el horario del comedor pasaría a ser de 14:00 h a 15:30. Es decir sólo 1 hora y media en vez de las 2 horas y media actuales.

Si finalmente hubiera que baremar porque no hay tiempo o espacio suficiente para acomodar todas las matrículas en 1 hora y media de comedor, sería una situación infinitamente peor que la que tenemos actualmente puesto que niños y niñas con matrícula quedarían fuera del comedor. En la reunión de la AMPA se decidió que el voto que tiene el AMPA en el Consejo (sólo 1 voto) fuera en contra de la propuesta si la situación del comedor no quedaba claramente resuelta en el proyecto de forma que no se llegara en ningún caso a la baremación:

 • Bien porque se hace un sondeo real y riguroso de las necesidades de comedor de las familias en caso de jornada continua y en caso de imposibilidad de atender los comensales se deja caer el proyecto,
 • Bien porque se concretan alternativas claras y realizables de acomodación de los niños en caso de necesidad
 • Bien por otras alternativas que pudieran surgir, pero que tienen que explicitarse en el proyecto

La voluntad de la AMPA es que la decisión de si la escuela pasa a jornada continua o no, sea decidido por la votación de las familias, pero la situación del comedor, que siempre es un tema muy importante y mucho más cuando estamos hablando de la conciliación familiar, pensamos que debe de quedar claramente resuelta sin ninguna duda para las familias.

Os seguiremos informando.

Esta entrada fue publicada en Anuncios y Noticias, Participación, Reuniones AMPA y etiquetada , , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s