Es demana el nivell Avançat 1 com a projecte lingüistic de centre//Se pide el nivel Avanzado 1 como proyecto lingüístico de centro

Seguint les instruccions marcadesel DECRET 9/2017, de 27 de gener, del Consell, pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i se’n regula l’aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana, la nostra escola ha presentat el Projecte Lingüístic de Centre que començarà a implantar-se el curs vinent a l’escola.

El programa plurilingüe que s’ha sol·licitat per continuar amb el desenvolupament actual del PPEV i PPEC, és el Programa Plurilingüe Dinàmic nivell Avançat 1. Podeu llegir el projecte lingüístic complet que s’ha presentat en aquest enllaç. El Decret de Conselleria no permetia donar un nivell menor del que ja s’estava donant al centre, per tant, sols podíem optar a nivell Avançat 1 o 2 (el nivell 2 té més assignatures en anglés). La manca de recursos de mestres en anglés ha fet que s’optara pel nivell 1.

Qué suposa açò? En la pràctica, suposa que desapareixen les línies tal i com s’entenen ara, ja que l’única opció lingüística a l’escola serà la marcada pel nivell triat pel centre (Avançat 1) i que equival al que era la línia en castellà donant en valencià les matemàtiques. L’ensenyament de l’anglés es reforça ja que a més a més de les assignatures que ja s’imparteixen, suposa incloure una assignatura com a Competència Comunicativa Oral (CCO) per a potenciar la expressió oral a partir de 3er de primària.

En infantil la immersió serà en valencià i s’introdueixen dues hores setmanals d’anglés a partir dels 4 anys.

Ací teniu la distribució d’horaris:

Infantil Primaria

Quan comença la implantació? El pròxim curs 2017-2018 el programa s’implantarà per a tot infantil i primer i segon de primària i anirà pujant de curs fins a concloure al curs 2020-2021 amb 6è primària. La resta de cursos continuen amb els programes lingüístics actuals:


Siguiendo las instrucciones marcadas por el DECRETO 9/2017, de 27 de enero, del Consell, por el cual se establece el modelo lingüístico educativo valenciano y se regula la aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Valenciana, nuestra escuela ha presentado el Proyecto Lingüístico de Centro que empezará a implantarse el próximo curso a la escuela.

El programa plurilíngüe que se ha solicitado para continuar con el desarrollo actual del PPEV y PPEC, es el Programa Plurilingüe Dinámico nivel Avanzado 1. Podéis leer el proyecto lingüístico completo que se ha presentado en este enlace. El Decreto de Consellería no permitía dar un menor nivel del que ya se estaba dando en el centro, por lo tan sólo podíamos optar a nivel Avanzado 1 o 2 (el nivel 2 tiene más asignaturas en inglés). La falta de recursos de maestros en inglés ha hecho que se optara por el nivel 1.

¿Qué supone esto? En la práctica, supone que desaparecen las líneas tal y cómo se entienden ahora, puesto que la única opción lingüística en la escuela será la marcada por el nivel elegido por el centro (Avanzado 1) y que equivale a lo que era la línea en castellano dando en valenciano las matemáticas. La enseñanza del inglés se refuerza puesto que, además de las asignaturas que ya se imparten, supone incluir una asignatura como Competencia Comunicativa Oral (CCO) para potenciar la expresión oral a partir de 3º de primaria.

En infantil la inmersión será en valenciano y se introducen dos horas semanales de inglés a partir de los 4 años.

Aquí tenéis la distribución de horarios:

Infantil Primaria

¿Cuando empieza la implantación? El próximo curso 2017-2018 el programa se implantará para todo infantil y primero y segundo de primaria e irá subiendo de curso hasta concluir al curso 2020-2021 con 6º de primaria. El resto de cursos continúan con los programas lingüísticos actuales:

Esta entrada fue publicada en Consejo Escolar, Trobades y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s