Procediment per la Segona Fase #XarxaLlibres//Procedimiento para la Segunda Fase de #XarxaLlibres

xarxallibres

Com sabeu, si heu participat en la primera fase de XarxaLlibres, és necessari lliurar en l’escola els llibres de text i materials curriculars utilitzats, per al cobrament de la segona fase de XarxaLlibres. Per a les famílies no participants en el programa XarxaLlibres, el lliurament dels llibres i materials és obligatòria per a pertànyer al Banc de Llibres del curs 2016/2017.

Us expliquem com es va a realitzar aquest procés en el col·legi. És necessària la participació de tots perquè a poc a poc, no siga necessari haver de fer grans despeses en llibres.

ETAPA 1 LLIURAMENT DEL MATERIAL (DEL 15 al 22 de JUNY)

Les famílies emplenem, un formulari telemàtic (pots obtenir-ho ací). En el formulari telemàtic, apareixeran automàticament els llibres de l’alumnat, d’acord amb el catàleg 15/16 del centre. Les famílies marquem els materials que anem a lliurar al centre.

El formulari telemàtic, s’imprimirà i es lliurarà signat en el centre juntament ambel material FINS Al 22 DE JUNY.

Si no es disposa d’ordinador, pot acudir-se a l’aula d’informàtica de l’escola d’adults de Meliana (Aules del Pius XII)  o a la Casa Jove (C/ de la font),  els dies 15, 16, 17 i 20 de juny en horari de 15,30 a 20 hores on l’Ajuntament habilitarà ordinadors amb aquesta finalitat. És necessari portar el NIA de l’alumne/s per tal de emplenar l’imprés.

ETAPA 2 VERIFICACIÓ (DEL 27 de JUNY a l’1 de JULIOL)

Verificació del nombre de llibres lliurats i el seu estat. Seguint les indicacions de Conselleria, aquesta revisió serà «flexible» atès que al principi del curs escolar 2015/16 encara no havia eixit el programa i no se sabia que s’anaven a conformar bancs de llibres. No obstant açò, per a començar a conscienciar a l’alumnat, i a nosaltres com a famílies, en la cura del material, es qualificarà en «Malament-Regular-Bé» o «Roig-Groc-Verd» els llibres lliurats. D’aquesta manera, s’intentarà, en la mesura del possible, que puguem rebre un material del curs següent en un estat similar al que s’ha lliurat.

Els llibres de primer cicle es lliuren igual  (almenys aquest any) malgrat que estiguen tots escrits en el seu interior i plens d’adhesius.

En aquesta fase EN CADA AULA es farà una «comissió» constituïda pel tutor/a amb tres pares/mares i algun professor d’especialitat. Són per tant necessàries unes tres persones per aula per a poder anar alguns dies de la setmana del 27 a l’1 de juliol en horari de matí. Voluntaris poseu-vos en contacte amb la tutora o tutor dels vostres fills. Aquestes persones revisaran els llibres segons les directrius de Conselleria i els organitzaran per als seu repartiment als alumnes del pròxim curs.

ETAPA 3 PAGAMENT

El percentatge de materials lliurats al banc de llibres serà obtingut amb la fórmula:

% = nombre d’exemplars lliurats i finançats / nombre d’exemplars finançats.

Sobre aquest percentatge es calcularà per part dels Ajuntaments l’import que resta per pagar a la segona fase.

Per tant, l’import a rebre, en aquest primer any almenys, dependrà només dels llibres que es retornen respecte al nº total, no del seu estat. Això no obstant, la classificació de l’estat dels llibres ens permetrà anar-nos acostumant a cuidar-los, per a quan el seu estat sí siga un criteri a tenir en compte.

En resum:cuadre_VAL

Informació complementària: 


xarxallibres

Como sabéis, si habéis participado en la primera fase XarxaLlibres, es necesario entregar en el cole los libros de texto y materiales curriculares utilizados,  para el cobro de la segunda fase de XarxaLlibres. Para las familias no participantes en el programa XarxaLlibres, la entrega de los libros y materiales es obligatoria para pertenecer al Banco de Libros del curso 2016/2017.

Os contamos cómo se va  a realizar este proceso en el colegio. Es necesaria la participación de todos para que, poco a poco, no sea necesario tener que hacer grandes gastos en libros.

ETAPA  1  ENTREGA DEL MATERIAL  (DEL 15 al 22 de JUNIO)

Las familias cumplimentamos, un formulario telemático (puedes obtenerlo aquí) . En el formulario telemático, aparecerán automáticamente los libros del alumnado, de acuerdo con el catálogo 15/16 del centro. Las familias marcamos los materiales que vayamos a entregar al centro.

El formulario telemático, se imprimirá y se entregará firmado en el centro junto al material HASTA EL 22 DE JUNIO.

Si no se disponéis de ordenador, puede acudirse al aula de informática de  la escuela de adultos de Meliana (Aulas del Pio XII) o a la Casa Jove (C/ de la font),  los días  15, 16, 17 i 20 de junio en horario de 15,30 a 20 horas donde el Ayuntamiento habilitará ordenadores con este fin. Es necesario llevar el NIA del alunmno/s para poder cumplimentar el impreso.

ETAPA  2 VERIFICACIÓN  (DEL 27 al 1 de JULIO)

Verificación del número de libros entregados y su estado. Siguiendo las indicaciones de Consellería, está revisión será «flexible» dado que al principio del curso escolar 2015/16 aún no había salido el programa y no se sabía que se iban a conformar bancos de libros. Sin embargo,  para comenzar a concienciar al alumnado, y a nosotros como familias, en el cuidado del material el material se calificará en «Mal-Regular-Bien» o «Rojo-Amarillo-Verde» los libros entregados. De este modo, se intentará, en la medida de lo posible, que podamos recibir un material del curso siguiente en un estado similar al que se ha entregado.

Los libros de primer ciclo se entregan igual (al menos este año) aunque, estén todos escritos en su interior y llenos de pegatinas.

En esta fase EN CADA AULA, se hará una «comisión» constituida por el tutor/a  junto con  tres padres/madres y algún profesor de especialidad.  Son por tanto necesarias unas tres personas por aula para poder ir algunos días de la semana del 27 al 1 de julio en horario de mañana. Voluntarios poneos en contacto con la tutora o tutor de vuestros hijos. Estas personas revisarán los libros según las directrices de Conselleria y los organizaran para su reparto a los alumnos del próximo curso.

ETAPA  3 PAGO

El porcentaje de materiales entregados al banco de libros será obtenido con la fórmula:

% = número de ejemplares entregados y financiados / número de ejemplares financiados.

Sobre este porcentaje se calculará para los Ayuntamientos el importe que falta para pagar la segunda fase.

Por tanto, el importe a recibir, en este primer año al menos, dependerá sólo de los libros que se devuelven respecto al nº total, no de su estado. La clasificación del estado de los libros nos permitirá irnos acostumbrando a cuidarlos, para cuando su estado sí sea un criterio a tener en cuenta.

En resumen:cuadre_CAS

Información complementaria: 

Esta entrada fue publicada en Anuncios y Noticias y etiquetada , . Guarda el enlace permanente.

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s